Hälsa

Kennel Vixax

Griffon Belge, Petit Brabancon, Griffon Bruxellois

Sjukdomar

Griffonen är en frisk ras om man jämför med många övriga " Plattnosar" Det finns dock två ärftliga sjukdomar man ska se till att uppfödaren undersöker sina aveldsjur för.

Patella, och PRA

 

De uppfödare som bara använder hälsoundersökta djur i aveln har därför en aning dyrare valpar.

 

 

Patellaluxation- Avelsdjuren ska vara fria från patella ( Utan anmärkning)

 

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden.

Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation. Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

 

Patellaluxation kan konstateras genom palpering (undersökning med händerna). Gradering av patellaluxation sker på en skala från 0 till 3 och baseras på med vilken lätthet luxeringen sker:

 

Grad 0 = Normal

Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.

Grad 2 = Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.

Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

Patellalluxation är med stor sannolikhet ärftlig, men arvsgången har inte kunnat fastställas. Det faktum att förekomsten varierar kraftigt mellan olika raser och mellan olika familjer är dock indikationer på att sjukdomen är ärftlig. Enkelt autosomal recessiv arvsgång har föreslagits, men en vanligen accepterad uppfattning är att arvsgången är polygen (dvs flera olika gener samverkar)

 

 

Ögonlysning PRA

Din blivande hunds föräldrar ska vara ögonlysta Utan anmärkning,

 

PRA är ett samlingsnamn för en mängd olika genetiska defekter som resulterar i en förtvining (atrofi) av syncellerna (stavar och tappar) som finns längst bak i ögat i det som kallas näthinnan. Olika hundraser har olika genetiska defekter vilket resulterar i att sjukdomen utvecklas olika hos olika raser. Vissa drabbas tidigt och är blinda redan före ett års ålder medan andra får sjukdomen sent i livet. Beroende på när och hur de olika cellerna drabbas kan PRA delas in i flera olika varianter. Vanligast ser man benämningarna generaliserad PRA och central PRA. Central PRA har numera bytt man till Retinal PigmentEpitelDystrofi (RPED).

 

Syringomyeli är en kronisk sjukdom som bottnar i en cystbildning i ryggmärgen.

 

Ett fåtal hundar har drabbats av denna sjukdom, det är fortfarande ett kontroversiellt ämne och någon svensk forskning finns inte på området., Cavalier King Charels Spaniel och Griffon är två raser där detta fenomen har upptäckts.. Ska du köpa en griffon se till att din blivande uppfödare åtminstone har hört talas om och kan något om SM & MRI , ( en MRI röntgen kostar mellan 4-10 000 kr och ska göras flera ggr

 

Här kan du läsa mer:http://www.veterinarmagazinet.se/wp-content/uploads/Magnetkameraunders%C3%B6kning-av-CM-och-SM.pdf?d6e5b0

 

Artikeln är gammal och veterinären inte längre kvar i Linköping. Vi VET ärligt talat inte hur stort problemet kan vara då det är få hundar som scannas Väldigt får hundar har rapporterats sjuka. . Vad vi VET är att vid en rundringning till olika försäkringsbolag så upplever inte DE att det är något problem och Griffonen är en av de friskaste " trubbnosarna" på deras listor. Så än så länge är jag inte orolig, men jag kommer vara öppen för MRI scanning.