Slutet på April 2012

GRIFFON VALPAR Vår 2011

U Vixax Inspirerande Irma
E Medleys Versace

Bägge Patella & Ögonlysta UA

Valparna leveransklara i början på Juli