Märta

Märta


Il Pericolos Senses of Magnolia 

 SE26112/2021
f 2021-03-30
E. SE UCH Mandarin Garden's Nordic Light    U. SE UCH Tameron Miss be Desired

Märta är vår Clown, hon springer fram genom livet med en självklarhet och ett gott självförtroende, älskar alla människor och talar ljudligt om det :-) Märta har blivit BIR Valp och har ett Excellent i Juniorklass, Märta är förnärvarande nedklippt.

2022-12-24 14.02.05___serialized1
2022-12-03 09.57.43___serialized1
2021-12-17 19.02.02
2021-10-03 09.41.33-1
2021-10-02 10.05.03
2022-12-12 13.42.05-1
2022-12-21 16.35.00
2022-12-12 13.37.03-1
2022-12-09 20.12.13
2022-12-04 11.55.34
2022-12-12 13.43.05-1
2022-12-21 08.58.25
2021-08-08 17.42.14
2021-08-09 20.32.02
2021-09-18 13.48.44-8
2021-08-25 13.30.01
2021-08-08 17.36.57
2021-08-15 14.08.46
2021-08-29 12.17.18-1
2021-09-21 16.55.55-2
2021-09-21 16.55.55-1
2021-09-23 23.18.42-2
2021-06-03 15.08.49
IMG_20210529_160551
IMG_20210602_183600-01
IMG_20210531_191159-01
IMG_20210530_055007-01
IMG_20210531_190719-01
IMG_20210531_191134-01
2021-05-19 16.37.40