Kennel Vixax

Shih Tzu 

Tempelhund eller bara lejonhund?


Shih Tzu är en av de fyra raser inom sällskapshundgruppen (grupp 9) som räknar Tibet som sitt ursprungsland. De övriga är Lhasa Apso, Tibetansk spaniel och Tibetansk terrier.

 

Det finns belagt att redan i ursprungslandet fanns de olika rastyperna utvecklade även om de också korsades med varandra. Under den sista kinesiska kejsardynastin Ch´ing eller Manchu (1643-1912) utvecklades kontakterna mellan Lhasa i Tibet och Peking i Kina. Hundar av Shih Tzu typ eller Hassa Lion Dog (Shih Tzu) gavs regelbundet som gåvor av härskarna i Lhasa till kejsaren i Den Förbjudna staden i Peking.

 
Det har sagts att de små hundarna eller lejonhundarna hölls i kloster i hela Tibet, de tränades att vända bönhjulen som en del av en daglig ritual, men när Audrey Dadds berättade denna berättelse till en tibetansk munk sa han att detta var fullständigt nonsens , Shih Tzu hölls aldrig som tempelhundar.

Buddhismen i Tibet talade om ett stort antal gudomliga varelser som var och en symboliserade en aspekt av livet. En av dessa var Buddha Manjusri the Learning of God som sades resa med en liten lejonhund som skulle förvandlas till ett lejon i full storlek och bära honom stora avstånd på ryggen.

Kanske är det denna berättelsen som har gjort att de små hundarna blev förknippade med lejon- en saga som skulle fortsätta att berättas genom deras äventyrliga historia.

Lejonets konstnärliga återgivningar var ofta något fantasirika eftersom det inte finns Lejon i TIbet. Det är svårt att vara säker på om lejonhundarna skapades som en ras för att likna teckningarna och statyerna av de symboliska lejonen eller om konstnärerna skapade sina "lejon" i likhet med de små hundarna. Vad kom först? Hönan eller ägget


 För mer historia om rasen, klicka här